Řešení problematických situací u nemovitostí

  • Máte nemovitost, která není zapsaná v katastru nemovitostí?
  • Nesedí Vám fyzický stav nemovitosti se zákresem v katastru nemovitostí?
  • Máte na pozemku inženýrské sítě, které nejsou zapsány formou věcného břemene?
  • Potřebujete rozdělit či zcelit pozemky?
  • Nemáte právní přístup ke své nemovitosti?
  • Máte jinou situaci, kterou potřebujete vyřešit?

Zabýváme se legalizací staveb, spolupracujeme při zřizování a odstraňování věcných břemen. Zajišťujeme pasportizace nemovitostí. Pomáháme při vymezování bytových jednotek z podílových spoluvlastnictví. Máme letité zkušenosti s dělením pozemků, vymezením věcných břemen apod.

Případová studie - nezakreslená stavba


Nezakreslená stavba v katastru nemovitostí

Fyzický stav nemovitosti

 

 

Ozvěte se nám

*
*
*
*
*
fullname: email: